Alicja Gołkowska

Wiceprezydent- kl. 2E

Zuzanna Grzesik

Skarbnik- kl. 2A

Agnieszka Florkowska

Sekcja Sportowa- kl. 2A

Julia Zastawnik

Sekcja Organizacyjna- kl. 2F

Paulina Kosek

Sekcja Charytatywna- kl. 2C

Aleksandra Zięba

Sekcja Dekoracyjna- kl. 2E

Marcin Pawlus

Radio Nowodworek- kl. 2E

Opiekunowie samorządu:

p. Marta Karpiel, p. Renata Kania