Ala Gołkowska

Wiceprezydent

Zuzanna Grzesik

Skarbnik

Agnieszka Florkowska

Sekcja Sportowa

Jula Zastawnik

Sekcja Organizacyjna

Paulina Kosek

Sekcja Charytatywna

Ola Zięba

Sekcja Dekoracyjna

Marcin Pawlus

Radio Nowodworek

Opiekunowie samorządu:

p. Marta Karpiel, p. Marzena Mastela