Wybory na Prezydenta 2016

 

Wyniki pierwszej tury wyborów

Uprawnionych do głosowania było 919 uczniów. Zagłosowało 762 uczniów. Frekwencja wyborcza wyniosła 83%. Głosów ważnych oddano 662. Głosów nieważnych oddano 100. Kandydaci uzyskali następujące liczby głosów: 123, 251 i 288. Oznacza to, że odbędzie się druga tura wyborów.
Do drugiej tury zakwalifikowali się: uzyskawszy 43,5% ważnych głosów Daniel Domarecki oraz uzyskawszy 37,92% ważnych głosów Paweł Żurek.

 

Wyniki drugiej tury wyborów

Uprawnionych do głosowania było 919 uczniów. Zagłosowało 765 uczniów. Frekwencja wyborcza wyniosła 83%. Głosów ważnych oddano 694, natomiast głosów nieważnych było 71.
Kandydaci uzyskali następujące liczby głosów: 335, 359.
Prezydentem Samorządu Uczniowskiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie został Daniel Domarecki, uzyskawszy 51,7% ważnych głosów.

 

 

Pocztówki do Pana Sienkiewicza

Szanowni Państwo!

W związku z trwającym Rokiem Henryka Sienkiewicza zapraszamy do udziału w akcji „Pocztówki do Pana Sienkiewicza”.

Akcję – trwającą od 10 X do końca XII 2016 – koordynuje Biblioteka Pedagogiczna WOM-u w Gorzowie. Partnerem i Patronem przedsięwzięcia jest Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej.

Szczegółowe zasady uczestnictwa w akcji oraz szablon pocztówki, z której mogą skorzystać Uczestnicy na naszej stronie: https://womgorz.edu.pl/index.php?view=news&news=1337

Serdecznie zapraszamy uczniów i nauczycieli oraz zainteresowane osoby do udziału w przedsięwzięciu.

Spotkanie wydawnictwa Nowa Era

Wydawnictwo Nowa Era zaprasza nauczycieli i uczniów klas maturalnych do udziału w Salonie Maturzystów Perspektywy 2016 Salon odbędzie się 26-27 września 2016 r. od godziny 9:00 Uniwersytet Jagielloński, Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 35, Kraków

Uczestnictwo w Salonie Maturzystów to wyjątkowa okazja do nabycia niezbędnych pomocy w przygotowaniach do matury – Teraz Matura 2017. Zapraszamy do odwiedzenia stoiska!

Podczas Salonu swoją ofertę studiów w roku akademickim 2016/17 przedstawią maturzystom uczelnie z całej Polski. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie przygotowała dla gości Salonu prezentacje dotyczące egzaminu maturalnego w roku 2017 z przedmiotów obowiązkowych i najczęściej wybieranych przedmiotów dodatkowych.

 

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa – kursy dla uczniów

Szanowni Państwo,

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa oraz Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa zapraszają:

1. uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VI) do udziału w kursie Vademecum młodego miłośnika Krakowa – blok tematyczny „Wybitne postacie Krakowa”
Wykłady i prezentacje w ramach dwóch kursów proponowanych przez nas przybliżą dzieje i dziedzictwo kulturowe Krakowa w ujęciu tematycznym od średniowiecza po współczesność. W roku szkolnym 2016/2017 tematem przewodnim dla uczniów szkół podstawowych „Wybitne postacie Krakowa”.

Zajęcia będą się odbywać w zabytkowych wnętrzach Pałacu Krzysztofory (siedziba Muzeum Historycznego Miasta Krakowa) przy Rynku Głównym 35.

Regulamin kursu, karta uczestnictwa oraz harmonogram zajęć bloku tematycznego są dostępne na stronie internetowej Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa oraz Muzeum Historycznego Miasta Krakowa: www.tmhzk.krakow.pl oraz www.mhk.pl

Warunkiem uczestnictwa w Kursie jest przesłanie w formie elektronicznej formularza „Karty uczestnictwa w Kursie” do 9 października 2016 roku na adres e-mailowy: tmhzk @tmhzk.krakow.pl. W związku z ograniczoną ilością miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

2. młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w kursie Dzieje i dziedzictwo kulturowe Krakowa – blok tematyczny „Między barokiem a romantyzmem. Kraków w czasach Tadeusza Kościuszki. W dwusetną rocznice śmierci Naczelnika”.

Wykłady i prezentacje w ramach kursu przybliżą dzieje i dziedzictwo kulturowe Krakowa w ujęciu tematycznym od średniowiecza po współczesność. W roku szkolnym 2016/2017 tematem przewodnim dla uczniów szkół średnich są „Między barokiem a romantyzmem. Kraków w czasach Tadeusza Kościuszki. W dwusetną rocznice śmierci Naczelnika”. Zajęcia będą się odbywać w zabytkowych wnętrzach Pałacu Krzysztofory (siedziba Muzeum Historycznego Miasta Krakowa) przy Rynku Głównym 35.

Dla uczestników kursu organizatorzy przewidzieli możliwość udziału w konkursach wiedzy o Krakowie: „Między barokiem a romantyzmem. Kraków w czasach Tadeusza Kościuszki. W dwusetną rocznice śmierci Naczelnika” dla uczniów szkół średnich, z cennymi nagrodami rzeczowymi i książkowym. Konkursy będą organizowane na zakończenie zajęć prowadzonych w ramach blok tematycznego.

Regulamin kursu, karta uczestnictwa oraz harmonogram zajęć bloku tematycznego są dostępne na stronie internetowej Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa oraz Muzeum Historycznego Miasta Krakowa: www.tmhzk.krakow.pl oraz www.mhk.pl.

Warunkiem uczestnictwa w Kursie jest przesłanie w formie elektronicznej formularza „Karty uczestnictwa w Kursie” do 9 października 2016 roku na adres e-mailowy: [email protected]. W związku z ograniczoną ilością miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Piotr Hapanowicz

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa